banner photo
Professionele zorg en het nieuwe (mantel)zorgen.

Huisartsen, ziekenhuizen, maatschappelijke dienstverleners, thuiszorgorganisaties en wijkverpleegkundigen krijgen meer en meer te maken met kwetsbare ouderen, die eenzaam zijn en overbelaste mantelzorgers, die er vrijwel alleen voor staan. U of uw organisatie zal ongetwijfeld al veel tijd besteden aan het het vinden van oplossingen voor deze kwetsbare groep. Vooral het zoeken naar duurzame verbindingen met anderen en de onderlinge communicatie vergen tijd en inspanning.
Met het nieuwe (mantel)zorgen profileert uw organisatie zich als professioneel steunpunt voor deze cliënten en wordt als vanzelfsprekend het verwijspunt voor huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten in uw regio. Uw organisatie verschaft zich daarmee een uitstekende mogelijkheid om nieuwe cliënten te verwelkomen, uw bestaande cliënten duurzaam te binden en uw professionele medewerkers een plezierige en efficiënte manier van werken te bieden.

Mail voor meer informatie naar info@mantelplan.nl